Stichting “In de Dennen”

Stichting zwem-en recreatiebad “In de Dennen”

Sinds 2013 is Stichting Zwem- en recreatie bad “In de Dennen” eigenaar van het zwembad. Met behulp van een fulltime bedrijfsleider, een of twee parttime medewerkers en een mix van vrijwilligers en oproepkrachten houdt de stichting het zwembad draaiende. Ook het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers.

Per 1 januari 2014 is de jaarlijkse gemeentelijke subsidie van € 140.000,- vervallen. Dit betekent voor de stichting In de Dennen (IDD) een grote uitdaging op het vlak van het verlagen van de kosten en het verhogen van de inkomsten.
De afgelopen jaren is een grote slag gemaakt bij het terugbrengen van de energiekosten. De personeelskosten zijn sterk gereduceerd door een groter beroep te doen op vrijwilligers, en door gebruik te maken van flexibele vakantiekrachten.
Daarnaast zetten we in op het vergroten van het bestand aan “Vrienden van het zwembad” die jaarlijkse een vaste bijdrage aan het zwembad doneren en proberen we meer sponsors van het zwembad te vinden. We proberen de horeca-inkomsten te verhogen door het organiseren van speciale activiteiten in en om het water, zoals een beachvolleybal toernooi, meerdaagse arrangementen voor de jeugd, kinderfeesten en door het faciliteren van bijeenkomsten.

Heb je ideeën en tips die bijdragen aan bovenstaande doelstellingen, zie je mogelijkheden het zwembad financieel gezond te houden of wil je IDD op een andere wijze helpen laat het ons weten. Stuur een mail naar info@zwembad-indedennen.nl

Mijlpalen

Samen met mensen van de Historische Vereniging Oud Vorden gaan we het overzicht van mijlpalen compleet maken. Hieronder vind je vast de eerste aanzet tot ons volledige overzicht van mijlpalen.

 

2014

Accommodatie vernieuwd

In 2014 is de sterk verouderde accommodatie volledig gemoderniseerd en verduurzaamd. De twee zwembassins zijn voorzien van afdekdekens waardoor warmteverlies in de nacht zo veel mogelijk wordt voorkomen. Samen met de aanschaf van zonnecollectoren is het aardgasverbruik voor het verwarmen van de zwembaden met zo’n 80% gereduceerd. Het toiletgebouw met douches en omkleedruimtes is ruimer geworden en toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Daarnaast is er een prachtig en modern paviljoen aangelegd voorzien van een professionele keuken.

 

2013

Overname Zwembad in de Dennen

Stichting “zwem-en recreatiebad In de Dennen” heeft in 2013 het zwembad overgenomen van de gemeente Bronckhorst. De stichting heeft daarbij een afkoopsom van € 625.000,- meegekregen.

1935

Oprichting Zwembad in de Dennen

Natuurgebied “Het Grote Veld” bestond meer dan eeuw geleden voor een groot deel uit heide waar je kilometers ver kon kijken. Rond 1920 is er een enorm naaldbos aangeplant. In 1935 is het zwembad In de Dennen aangelegd.

Zwembad met dek - Zwembad in de Dennen

Visie

Zwem- en recreatiebad In de Dennen (IDD) te Vorden vervult een belangrijke maatschappelijke functie op het gebied van sport en gezondheid, zwemonderwijs en recreatie en leefbaarheid. IDD streeft er naar deze functie maximaal uit te oefenen, en het zwembad op een duurzame wijze op de toekomst voor te bereiden, waarbij een robuuste financiële situatie voorop staat. Onze doelstellingen zijn:

1. Het bieden van een goede voorziening voor sport en gezondheid.
Met ons zwembad willen wij iedereen de mogelijkheid bieden op een leuke manier te werken aan zijn of haar gezondheid. Bewegen en sporten heeft een positieve invloed heeft op de fysieke en mentale gesteldheid.

2. Het geven van zwemonderwijs op een hoog niveau.
We willen kinderen en volwassenen zwemveiligheid en zwemvaardigheid bijbrengen. Kinderen en volwassenen raken bekend met het zwembad waardoor zij potentiële bezoekers voor de toekomst zijn.

3. Het bieden van een ontmoetingsplek voor alle leeftijdsgroepen.
Het zwembad fungeert als een centraal punt voor ontmoetingen tussen mensen en is belangrijk voor een goede sociale cohesie in het dorp.
Factoren die daartoe bijdragen zijn de ligging van het zwembad, de accommodatie zelf, de goede sfeer en de prettige omgangsvorm.

4. Een aanbieden van een aantrekkelijke locatie om te kunnen ontspannen.
Mede vanwege de vele campings in de directe nabijheid is het zwembad een aantrekkelijke locatie voor zowel dag- als verblijf recreanten van buiten de regio als voor de lokale bevolking.

Bestuur

Maak kennis met het bestuur van Zwem- en recreatiebad in de Dennen.

Maak kennis met Marco Valster, penningmeester

Maak kennis met Marco Valster, penningmeester

01-07-2021 De penningmeester van Zwembad in de Dennen is Marco Valster. Hij is opgegroeid in Vorden en woont daar nog steeds. Hij is niet gevraagd, maar heeft ruim vijf jaar geleden op eigen initiatief het bestuur benaderd en heeft daar geen spijt van gehad. “Veel...

Lees meer
Share This