Huisregels

Onze huisregels

Ons doel is om je een fantastische dag bij zwembad In de Dennen te bezorgen. Om je bezoek zo aangenaam mogelijk te maken hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Met het betreden van het terrein van het zwembad In de Dennen ga je akkoord met deze huisregels.

 

Toegang

 • Als je zwembad In de Dennen wilt betreden, dan heb je een geldig toegangsbewijs nodig.
 • Bezoekers vanaf 14 jaar kunnen gevraagd worden om zich op verzoek van een medewerker te legitimeren.
 • Indien je je niet kunt legitimeren heeft zwembad In de Dennen het recht te besluiten om je de toegang tot het zwembad te weigeren.

 

In het zwembad

 

Geen diploma?

 • Dan mag je alleen komen zwemmen onder begeleiding van een ouder of verzorger.
 • Dan ben je verplicht om zwemvleugels te dragen.
 • Dan is het diepe bad verboden terrein voor jou.
 • Dan mag je onder toezicht van je ouders of verzorgers, met vleugels in het ondiepe bad spelen.
 • Dan mag je niet voorbij de witte stopstreep bij de brug, ook niet onder begeleiding van je ouders of verzorger.

Zwemvaardigheid

 • De toezichthouder bepaalt of de zwemvaardigheid voldoende is. Bezoekers die niet, of onvoldoende zwemvaardig zijn, zwemmen in het ondiepe bad.

Het peuterbad

 • Is alleen voor peuters en kleuters om samen met ouder(s)/verzorger(s) te spelen en spetteren.

Duiken

 • Duiken in het ondiepe bad is gevaarlijk en daarom verboden.
 • Er mag slechts één persoon tegelijk op de duikplank staan.
 • Spring of duik recht vooruit van de duikplank.

Onweer

 • Bij (naderend) onweer moet je direct uit het water gaan.
 • Je kunt schuilen in de kleedruimtes of in het paviljoen (maar niet onder de bomen!).
 • Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Speelmateriaal in het zwembad

 • Alleen in het ondiepe bad mag er gespeeld worden met zacht speelmateriaal.
 • Matten en ander spelmateriaal van het zwembad mag alleen mee gespeeld worden in het ondiepe bad.
 • Bij drukte gaan de matten en ander spelmateriaal uit het water. Dit is ter beoordeling van de toezichthouder.

Glijbaan

 • Bij de glijbaan staat een bord met veiligheidsregels. Het gebruik van de glijbaan is op eigen risico. Volg altijd de regels op het bord en de aanwijzingen van het aanwezige personeel.

 

Op het zwembadterrein

 

Afval

 • Gooi je afval in de afvalbakken die overal op het terrein aanwezig zijn.
 • Gebruik geen glaswerk of breekbare voorwerpen op het terrein.
 • Bij het toiletgebouw staan speciale containers voor papier, plastic en restafval.
 • Laat niets achter op de plek waar je heb gelegen en/of heb gerecreëerd.
 • Etenswaren mogen niet genuttigd worden in of aan de rand van het zwembad.

Roken, alcohol en drugs

 • Wij streven naar een rookvrij zwembad.
 • Roken is alleen toegestaan bij de rooktafel achter op het veld en is op andere plekken niet toegestaan.
 • Het gebruik van drugs en overmatig drankgebruik zijn verboden.

Voetballen en muziek

 • Voetballen mag alleen achter op het veld onder de voorwaarde dat andere bezoekers er geen last van hebben.
 • Je mag muziek aan hebben staan, onder de voorwaarde dat andere bezoekers er geen last van hebben.

Huisdieren

 • (Huis)dieren zijn op het zwembadterrein niet toegestaan.

Foto’s en filmen

 • Onderwatercamera’s zijn niet toegestaan.
 • Het maken van foto’s/ filmpjes van andere kinderen, ouders en medewerkers is niet toegestaan.
 • Foto’s en/of filmpjes van je eigen kind op social media plaatsen is je eigen keuze, maar als er andere personen op de opname staan, dan heb je toestemming nodig van de betreffende personen om tot plaatsing over te gaan

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • Je betreedt zwembad In de Dennen op eigen risico.
 • De medewerkers van het zwembad zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade, diefstal of lichamelijk letsel en kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 • De bezoeker is aansprakelijk voor schade, die door zijn/haar toedoen aan medewerkers, goederen en/of opstallen van het zwembad of andere bezoekers is toegebracht.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers moeten door bezoekers worden opgevolgd. Bij weigering kan verwijdering uit het zwembad volgen. De bezoeker heeft geen recht op restitutie van de entreeprijs.

Overlast en/of ongewenst gedrag

 • Iedere vorm van ongewenst (agressief) gedrag tegen bezoekers en/of medewerkers van zwembad In de Dennen wordt niet getolereerd.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in dit zwembad niet getolereerd.
 • Herhaaldelijk hinderlijk of ongewenst gedrag leidt tot verwijdering van het zwembadterrein. Je bent dan ook niet meer welkom bij zwembad in de Dennen.
 • Bij strafbare feiten zoals diefstal, agressief gedrag en/of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd en aangifte gedaan. Hiervoor hanteren wij het protocol Gedragsregels Zwembaden. Met dit samenwerkingsverband tussen zwembaden en politie kan overlast en agressie door bezoekers beter aangepakt worden. Lees hier het protocol gedragsregels zwembaden.
Share This