Door Jan Hendriksen

VORDEN – Het bestuur van Stichting Zwem- en recreatiebad In de Dennen staat dit jaar weer voor een grote uitdaging. Niet alleen het bestuur bestaat uit vrijwilligers maar ook de staf. Vrijwilligers zijn ook onmisbaar bij de voorbereidingen op het seizoen 2021 en om deze heel belangrijke voorziening voor Vorden en Zutphen draaiende te houden.

Wanneer en onder welke voorwaarden de opening van In de Dennen dit voorjaar plaats zal vinden is nog een groot vraagteken. “Dat is afhankelijk van de maatregelen en voorwaarden die de overheid dan stelt”, zegt bedrijfsleider Frank Loda van In de Dennen. Hij doelt op de coronapandemie die vorig jaar ook al een grote wissel op de het zwemseizoen en de exploitatie van het Vordense zwembad trok.
Met grote regelmaat werd de laatste weken via Facebook kenbaar gemaakt dat In de Dennen weer ging beginnen met de voorbereidingen voor een nieuw zwemseizoen. Frank Loda: “Dat betekent dat we weer heel veel behoefte hebben aan handige Harry’s. Bijvoorbeeld voor hulp in de tuin maar ook bij de schoonmaak en het onderhoud van het terrein en de gebouwen zijn altijd extra handen nodig. Maar we zoeken vooral vrijwilligers voor het toezicht tijdens het zwemseizoen (opleiding gaat via het zwembad) en voor de receptie/horeca en schoonmaak tijdens de normale en extra uren tijdens het zwemseizoen. Voor receptie/horeca kan dit ook voor een gedeelte van het seizoen of als extra kracht bij mooi weer. Ben jij zo iemand en wil je graag iets betekenen voor ons zwembad en ben je sowieso betrokken bij het zwembad of vind je het gewoon leuk om samen met een enthousiaste groep vrijwilligers actief bezig te zijn, meld je dan vooral bij ons aan.”

Contact
Wie belangstelling heeft voor één van bovengenoemde werkzaamheden of functies of meer informatie wil hebben kan contact opnemen met bedrijfsleider Frank Loda, tel. 06-44721638, e-mail info@zwembad-indedennen.nl.

Share This