Voorzitter Gé de Jong overhandigt Sonja Honders een bos bloemen. Foto: Frank Loda

VORDEN – Sonja Honders heeft haar werkzaamheden voor zwembad In de Dennen neergelegd. Op vrijdag 9 december zwaaiden het bestuur en de bedrijfsleider van het Vordense zwembad haar feestelijk uit.

Sonja heeft zich sinds juni 2019 op diverse vlakken ingezet voor het zwembad. Ze begon in 2019 als secretaris en nam een jaar later de communicatie op zich. In januari 2021 zorgde ze voor de vernieuwing van de website van in de Dennen. En of dat niet genoeg was kwam daar uiteindelijk ook de sponsoring nog bij. Maar nu moest zij haar taken neerleggen wegens haar drukke baan elders en haar chronische migraine.
Het bestuur van in de Dennen is Sonja ontzettend dankbaar voor haar inzet en werkzaamheden en het feit dat zij het aantal sponsors weer heeft weten op te krikken.
Vanwege het vertrek van Sonja heeft het bestuur nu niemand die het sponsorschap binnen de stichting regelt. Wie interesse heeft om deze taak over te nemen kan zich aanmelden via de website of via e-mail: bestuur@zwembad-indedennen.nl. Ook nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom. Het team van In de Dennen is een gezellige club van ongeveer zeventig vrijwilligers, flexwerkers en vaste medewerkers.

Share This