Deze kinderen mochten afzwemmen voor zwemvaardigheid, B en C en ze zijn geslaagd. Foto: Frank Loda

VORDEN – Het diplomazwemmen bij zwembad In de Dennen op zaterdag 3 september verliep goed. Alle kids zijn zwemveilig bevonden, het niveau was erg goed. Dit werd beaamd door een gedelegeerde vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Vanaf 8.30 uur zijn drie kinderen afgezwommen voor hun Zwemvaardigheidsdiploma. Om 9.15 uur gingen vijf kinderen van start voor hun B en drie kinderen voor hun C-diploma. En ze zijn geslaagd! Gefeliciteerd met jullie diploma!

Share This