V.l.n.r. de vertegenwoordigers van de lokale verenigingen Sonja Honders, Ruud Benjamins, David Klein en Hans Wullink met de uitgereikte cheques. Op de voorgrond John en Monique van der Voort van de Coop Vorden . Foto: Wilbert Menkveld

VORDEN – Dit jaar kon de COOP Oudejaars Crossloop Vorden helaas wederom niet doorgaan. De COOP uit Vorden is de hoofsponsor van de crossloop die op 30 december 2021 zou worden gelopen. In overleg is besloten de sponsorbijdrage dit jaar direct te schenken aan een aantal lokale verenigingen. Daarom waren Sonja Honders namens zwembad in de Dennen, Ruud Benjamins namens Runners Vorden, Hans Wullink namens de IJsvereniging Vorden en David Klein namens afstandmeten.nl uitgenodigd om naar de COOP Vorden te komen om als verrassing een cheque in ontvangst te mogen te nemen.

Voorzitter Wilbert Menkveld van de stichting Oudejaars Crossloop Vorden was erg blij dat de COOP Vorden haar sponsorbijdrage beschikbaar stelt aan lokale verenigingen. “Deze hebben het in deze coronatijd juist extra zwaar en zo helpen we elkaar!”

Monique van der Voort reikte namens de COOP Vorden de cheques uit. “Wij vinden het als COOP Vorden belangrijk om het lokale verenigingsleven te ondersteunen. Omdat de COOP Oudejaars Crossloop Vorden niet door kon gaan, hebben we in overleg met het bestuur van de Oudejaars Crossloop Vorden besloten om onze sponsorbijdrage daarom te schenken aan een aantal lokale verenigingen.”

De verenigingen waren hier uiteraard erg blij mee en de mooie bedragen komen dan ook goed van pas. Sonja Honders gaf aan dat dankzij dit soort donaties het zwembad in de Dennen het hoofd letterlijk en figuurlijk boven water kan houden. De bijdrage zal gebruikt worden voor aanschaf van nieuwe terrasstoelen, zodat alle gasten in 2022 weer kunnen genieten van het terras van het mooie zwembad in de Dennen. Ruud Benjamins vult aan dat mede door een dergelijke bijdrage Runners Vorden haar trainers in deze tijd kan blijven betalen, want het ledenaantal is door corona teruggelopen. Ook Hans Wullink was erg content met deze bijdrage. “Er is veel onderhoud aan de IJsbaan en met deze bijdrage kunnen we dit mede betalen. Door steun van lokale ondernemers kan de ijsvereniging Vorden blijven bestaan.”

Share This