Over ons

Even voorstellen

Zwem- en recreatiebad In de Dennen (IDD) is een stichting met een bestuur dat uit zes leden bestaat. De bestuursleden (vrijwilligers) zijn Marion van Beelen (voorzitter), Sonja Honders (secretaris), Marco Valster (penningmeester), Rienk Legtenberg, Gerard van Bussel en Meike Heijenk (tot eind 2019). De stichting heeft twee vaste werknemers in dienst, waarvan één fulltime bedrijfsleider en één parttime zwemonderwijzer. In de zomermaanden wordt er gewerkt met een mix van vrijwilligers en oproepkrachten.

Visie

Zwem- en recreatiebad In de Dennen (IDD) te Vorden vervult een belangrijke  maatschappelijke functie op het gebied van sport en gezondheid, zwemonderwijs en recreatie en leefbaarheid. IDD streeft er naar deze functie maximaal uit te oefenen, en het zwembad op een duurzame wijze op de toekomst voor te bereiden, waarbij een robuuste financiële situatie voorop staat. Onze doelstellingen zijn:

I Het bieden van een goede voorziening voor sport en gezondheid.
Met ons zwembad willen wij iedereen de mogelijkheid bieden op een leuke manier te werken aan zijn of haar gezondheid. Bewegen en sporten heeft een positieve invloed heeft op de fysieke en mentale gesteldheid.

II Het geven van zwemonderwijs op een hoog niveau.
We willen kinderen en volwassenen zwemveiligheid en zwemvaardigheid bijbrengen. Kinderen en volwassenen raken bekend met het zwembad waardoor zij potentiële bezoekers voor de toekomst zijn.

III Het bieden van een ontmoetingsplek voor alle leeftijdsgroepen.
Het zwembad fungeert als een centraal punt voor ontmoetingen tussen mensen en is belangrijk voor een goede sociale cohesie in het dorp.
Factoren die daartoe bijdragen zijn de ligging van het zwembad, de accommodatie zelf, de goede sfeer en de prettige omgangsvorm.

IV Een aanbieden van een aantrekkelijke locatie  om te kunnen ontspannen.
Mede vanwege de vele campings in de directe nabijheid is het zwembad een aantrekkelijke locatie voor zowel dag- als verblijf recreanten van buiten de regio als voor de lokale bevolking.

Mijlpalen

Het zwem- en recreatiebad “In de Dennen” heeft een aantal belangrijke mijlpalen bereikt. Het zwembad is in 2013 overgenomen door de stichting IDD en deze heeft van de gemeente Bronckhorst een afkoopsom van € 625.000,- gekregen.

Daarmee is de sterk verouderde accommodatie in 2014 gemoderniseerd en verduurzaamd. De twee zwembassins zijn voorzien van  afdekdekens waardoor warmteverlies in de nacht zo veel mogelijk wordt voorkomen.  Samen met de aanschaf van zonnecollectoren is het  aardgasverbruik voor het verwarmen van de zwembaden met zo’n 80% gereduceerd.

Uitdagingen

Per 1 januari 2014 is de jaarlijkse gemeentelijke subsidie van € 140.000,- vervallen.
Dit betekent voor de stichting IDD een grote uitdaging op het vlak van het verlagen van de kosten en het verhogen van de inkomsten.
De afgelopen jaren is een grote slag gemaakt bij het terugbrengen van de energiekosten. De personeelskosten zijn sterk gereduceerd door een groter beroep te doen op vrijwilligers, en door gebruik te maken van vakantiekrachten.
Daarnaast wordt ingezet op het vergroten van het bestand aan “Vrienden van het zwembad” die jaarlijkse een vaste bijdrage aan het zwembad doneren en proberen we meer sponsors van  het zwembad te vinden.
We proberen de horeca-inkomsten te verhogen door  het organiseren van speciale activiteiten in en om het water, zoals een beachvolleybal toernooi, meerdaagse arrangementen voor de jeugd, kinderfeesten en door het faciliteren van bijeenkomsten.

Heb je ideeën en tips die bijdragen aan bovenstaande doelstellingen, zie je mogelijkheden het zwembad financieel gezond te houden of wil je IDD op een andere wijze helpen laat het ons weten. Je kunt mailen naar: info@zwembad-indedennen.nl of een PB sturen naar onze facebook pagina.

Namens de Stichting Zwem- en recreatiebad “In de Dennen”

Marion van Beelen
Sonja Honders
Marco Valster
Rienk Legtenberg
Gerard van Bussel

X