Over ons

Even voorstellen

Zwem- en recreatiebad In de Dennen (IDD) is een stichting met een bestuur dat uit zes leden bestaat. De bestuursleden (vrijwilligers) zijn Marion van Beelen (voorzitter), Meike Heijenk (secretaris), Marco Valster (penningmeester), Rienk Legtenberg en Gerard van Bussel (bestuursleden). De stichting heeft drie vaste werknemers in dienst, waarvan één fulltime bedrijfsleider en twee parttime zwemonderwijzers. In de zomermaanden wordt er gewerkt met een mix van vrijwilligers en oproepkrachten.

Visie

Zwem- en recreatiebad In de Dennen (IDD) te Vorden vervult een bovenlokaal toonaangevende maatschappelijke functie op het gebied van sport en gezondheid, zwemonderwijs, recreatie en leefbaarheid. IDD streeft er naar dit op een zo duurzame mogelijke wijze te realiseren, waarbij een robuuste financiële situatie voorop staat. Onze doelstellingen zijn:

I Het bieden van een basis voorziening voor sport en gezondheid
Met ons zwembad willen wij iedereen de kans bieden om te werken aan zijn of haar gezondheid. Wie voldoende beweegt, merkt dat sporten een positieve invloed heeft op zijn fysieke en mentale gesteldheid.

II Het geven van een hoog niveau van zwemonderwijs
We willen kinderen en volwassenen zwemveiligheid en zwemvaardigheid bijbrengen. Gelijktijdig raken kinderen en volwassenen bekend met het zwembad waardoor zij potentiële bezoekers voor de toekomst zijn.

III Het bieden van een ontmoetingsplek voor alle leeftijdsgroepen
Het zwembad fungeert als een centraal punt voor ontmoetingen tussen mensen en verstevigt daarbij de sociale cohesie binnen het dorp. We ervaren dit als een kracht van het zwembad waar een combinatie van factoren aan ten grondslag ligt zoals ligging van het zwembad, de accommodatie zelf, de sfeer en het ‘ons’ gevoel.

IV Een aantrekkelijke locatie zijn om te komen recreëren
Mede vanwege de relatief veel aanwezige campings in de directe nabijheid is het zwembad een aantrekkelijke locatie voor zowel dag- als verblijfsrecreanten van buiten de regio als voor de lokale bevolking.

Mijlpalen

De stichting Zwem- en recreatiebad “In de Dennen” heeft een aantal belangrijke mijlpalen bereikt. Na jarenlang onderhandelen met de gemeente Bronckhorst is in 2013 een afkoopsom van € 625.000,- overeengekomen waardoor wij in 2014 de sterk verouderde accommodatie hebben kunnen moderniseren.

Daarnaast hebben wij de twee zwembassins voorzien van een afdekdeken waardoor warmteverlies als gevolg van afkoeling zo veel mogelijk wordt voorkomen. Dit heeft geresulteerd in meer dan 50% reductie van het aardgasverbruik dat nodig is voor het verwarmen van zwemwater. Het resterende aardgasverbruik is begin 2014 door de aanleg van zonnecollectoren nagenoeg tot nul gereduceerd.

Uitdagingen

Per 1 januari 2014 moeten wij het zonder subsidie van de gemeente stellen. Dit betekent dat de uitdagingen vooral op het vlak van het verlagen van de kosten en verhogen van de inkomsten liggen. Voor wat betreft het terugbrengen van de energiekosten hebben wij al grote slagen gemaakt. De personeelskosten moeten de komende jaren verder omlaag door een groter beroep te doen op vrijwilligers. Daarnaast gaan wij meer vrienden van het zwembad maken, die jaarlijkse een vaste bijdrage aan het zwembad doneren. Ook de horeca-inkomsten moeten omhoog door het organiseren van speciale activiteiten, kamperen en (kinder)feestjes.

Hebt u ideeën en tips of wilt u vrijwilliger zijn, die de stichting helpen om bovengenoemde doelstellingen te halen, laat het weten. U kunt mailen naar: info@zwembad-indedennen.nl

Namens Stichting Zwem- en recreatiebad “In de Dennen”

Marion van Beelen
Marco Valster
Rienk Legtenberg
Gerard van Bussel
Meike Heijenk

 

X